Kunde service

Kundeservice

Åbningstider i butikken

 

Hverdage 12 - 17.30   Lørdag 10 - 13   Søndag Lukket

Retur varer

Ønsker du at sende en vare retur sender du den til denne adresse:

nordisk-handelshus Østergade 11  3600 Frederikssund

Sender du med DAO/Coolrunner kan du sende til:

Shell Askelundsvej 1 3600 Frederikssund

Husk at bruge dette mobil nummer 30561977 samt Butik@nordisk-handelshus.dk som email. ellers ved vi ikke at der er en pakke på vej til os.
DAO/Coolrunner er oftest billigst og det er her vi sender og henter pakker

 

Leveringstider

Nordisk Handelshus har normalt 2-5 dages leveringstid på alle varer efter ordrebekræftelsen.
Hvis vores leverandør ikke har varen på lager, må der påregnes længere leveringstid. Dog som regel ikke længere end 14 dage. Praksis er at vores leverandør har de fleste varer på lager, så 3 dage kan regnes  som standard leveringstid på hovedparten af vores varer. Varer, som vi sælger mange af, lagerfører vi i små mængder. Som det også fremgår af vores firmaprofil fører vi ikke noget større lager, hvilket sikrer at vi altid kan levere til dagsaktuelle priser.

Nordisk Handelshus vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrette køber herom, men kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det skal bemærkes, at det er forekommende, at komponenter fra leverandører er forsinkede. Vores leveringstid er derfor altid en "cirka" leveringstid


Annullering af ordre.

Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med Nordisk Handelshus godkendelse. Købte varer tages retur inden for 14 dage efter køb såfremt varen er ubrugt. Software og DVD film kan kun returneres i ubrudt emballage.
Specielt konfigurerede eller tilvirkede varer tages ikke retur.

 

Garanti og returnering ved reparationer

Som kunde har du 2 års reklamationsret hos Nordisk Handelshus fra fakturadato. Reklamationsretten dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter reklamationsrettens udløb kan Nordisk Handelshus ikke gøres ansvarlig herfor. Garantien bortfalder, hvis fejlen eller manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Ved fabriksgaranti udover reklamationsrettens periode, ydes udelukkende garantireparation hos leverandøren og der må påregnes længere reparationstid. Indsendelse af varer skal ske i forsvarlig emballage med tilhørende manualer og software. Emballagen behøver ikke at være original. Sendes varerne uforsvarligt forbeholder Nordisk Handelshus sig ret til at sende varen retur uden behandling, samt at opkræve et beløb på 150 + moms.

Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld og Nordisk Handelshus kan lastes herfor, er Nordisk Handelshus forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet. Nordisk Handelshus forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos leverandøren. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet Nordisk Handelshus ikke er herre over returneringstiden fra leverandøren/fabrikanten.
Nordisk Handelshus har ret til at tilbyde afhjælpning af problemet eller ombytning til et produkt med samme specifikationer som originalt. Køber er ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af problemet. Nordisk Handelshus er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret.

I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, returnerer Nordisk Handelshus varen uden forsendelsesomkostninger for køber. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 150,- inkl.. moms, dertil kommer forsendelsesomkostninger.

Ved garantireparationer skal købsfaktura/kopi samt fejlbeskrivelse medsendes. I modsat fald afregnes reparationer efter gældende regler. Reparation uden for garanti sker kun på varer, der er købt hos Nordisk Handelshus. Prisen er p.t. kr. 400,- pr. time inkl. moms. I denne pris indgår ikke reservedele. Mindste takst er 1/4 time. .Reklamation angående mangler skal meddeles Nordisk Handelshus snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen. Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med Nordisk Handelshus. Sendes varer alligevel retur uden aftale, vil der blive opkrævet eftersynsgebyr og varen bliver ubeset sendt tilbage.

 

Ansvar

I det omfang Nordisk Handelshus er ansvarlig over for køberen, er Nordisk Handelshus ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejds- fortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. Nordisk Handelshus påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredie-mand. I forbindelse med en ophævelse af et køb ud over de 14 dages fortrydelsesret, kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nordisk Handelshus eller leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Nordisk Handelshus eller leverandørers muligheder for at levere. Nordisk Handelshus har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Nordisk Handelshus er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Fravigelse af salgs- og leveringsbetingelserne kan kun ske skriftligt med en af Nordisk Handelshus ejere.

Alle anførte priser er inkl. moms og ekskl.. forsendelsesomkostninger.

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.