Fiskekonkurrence regler
 
Her er de helt simple regler i vores fiskekonkurrencer, disse regler vil være gældende i alle vores almindelige konkurrencer.
 
Laver vi mere specielle fiskekonkurrencer vil vi selvfølgelig informere grundigt om de regler der vil være anderledes.
 
Bortset fra de mere firkantede regler der opremses nedenunder vil vi bede alle deltagere om at vise hensyn.
Vi rydder op efter os, tager skrald med hjem, og efterlader ikke liner og kroge eller andet der kan skade dyr og fugle.
Vi opfører os godt og er gode ambassadører for lystfiskerne, vi vil gerne være vellidte og velkomne igen.
Lad os sammen med andre naturbrugere tage vare på den sparsomme natur vi har i Danmark.
 
 

ALLE FANGSTER SKAL FANGES PÅ SPORTSLIG VIS MED STANG OG HJUL.


FREDNINGSPERIODER SKAL RESPEKTERES.


FISK SKAL OVERHOLDE DE LOVBEFALEDE MINDSTEMÅL, UNDERMÅLERE GENUDSÆTTES.


DELTAGERE MED GYLDIGT FISKETEGN OG PERSONER DER ER FRITAGET KAN DELTAGE .


FANGSTER MÅLES I KG OG URENSET.


DER MÅ KUN FISKES MED EN STANG PR DELTAGER.


FANGSTER DER DELTAGER I KONKURRENCEN, SKAL VÆRE FANGET AF DELTAGEREN SELV.


DER MÅ MODTAGES HJÆLP TIL LANDING AF FANGSTER MED GAF, NET O.LIGN.


HVIS DER ER FLERE FANGSTER MED SAMME VÆGT, AFGØRES PLACERING VED LODTRÆKNING


DER MÅ FISKES FRA KYST, MED WADERS, FLYDERING OG BÅD.


DER MÅ IKKE BRUGES DYNAMIT OG RIFFEL.

Jeg ønsker alle gode oplevelser i naturen, skulle du få noget med hjem til stegepanden er det godt,
hvis ikke er det også godt, for så er der flere fisk en anden dag.